Innovaatiotoiminta
Innovaatiotoiminta

Savas-Säätiön innovaatiotoiminnan
tavoitteena on löytää uusia keinoja toteuttaa nykyistä palvelu- ja kehittämistoimintaa paremmin ja luoda uusia avauksia toimintaan sekä palveluvalikoimaan palvelemaan sekä mahdollisia uusia että nykyisiä asiakkaitamme entistä paremmin.

Ehdota ideaa
Innovaatiotoiminta
Innovaatioprosessin esittely
Innovaatiotoiminta
 • Innovaatioprosessin esittely

  Savas-Säätiössä on otettu käyttöön uusi kanava innovaatioiden ilmoittamiseen. Innovaatioideoita odotetaan säätiön henkilöstöltä, asiakkailta ja sidosryhmiltä.

  Savas-Säätiön innovaatiotoiminnan tavoitteena on löytää uusia keinoja toteuttaa nykyistä palvelu- ja kehittämistoimintaa paremmin ja luoda uusia avauksia toimintaan sekä palveluvalikoimaan palvelemaan mahdollisia uusia että nykyisiä asiakkaitamme entistä paremmin. Innovaatiotoiminnan avulla kehitetään yhdessä uusia tuotteita, palveluita ja tapoja tehdä asioita asiakkaidemme elämänlaadun ja henkilöstömme hyvinvoinnin tukemiseksi ja kehittämiseksi sekä hankitaan uusia kehittämiskumppanuuksia.

  Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu), yrityksen käyttöön ottama uusi tai olennaisesti parannettu prosessi, yrityksen käyttöön ottama uusi markkinointimenetelmä tai yrityksen käyttöön ottama uusi organisatorinen menetelmä liiketoimintakäytännöissä, työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa. Innovaatiotoiminnan avulla kehitetään yhdessä uusia tuotteita, palveluita ja tapoja tehdä asioita sekä asiakkaidemme elämänlaadun että henkilöstömme hyvinvoinnin tukemiseksi ja kehittämiseksi. Kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla hankitaan myös uusia kehittämiskumppanuuksia ja ideoidaan uusia myytäviä palveluita, joilla laajennetaan myytävien palvelujen volyymiä ja vaikutetaan positiivisesti säätiön talouteen.

   

  INNOVAATIOPROSESSI SAVAS-SÄÄTIÖSSÄ

  Savaksen työntekijät ja sidosryhmät voivat ilmoittaa innovaatioistaan Savas-Säätiön nettisivuilla
  "Ilmoitus uudesta innovaatiosta" -lomakkeella.
  Savaksen asiakkaat voivat kertoa ideoistaan ja innovaatioistaan palvelukotien ja toimintakeskusten yhteisissä tiloissa oleviin innovaatio-tauluihin, jonka jälkeen työntekijät ilmoittavat ne eteenpäin em. lomakkeella.

  Innovaatioideat käsittelee säätiön kehittämispäällikkö, joka myös vie ideat johtoryhmän tai hallituksen käsittelyyn. Innovaation käsittelyprosessi kestää noin kuukauden, jonka jälkeen kehittämispäällikkö on yhteydessä innovaation lähettäjään. Ansiokkaimman innovaation keksijä palkitaan vuosittain.
   

  Yhteystiedot

  SAVAS / Hallinto
  Kehittämispäällikkö
  Kirsi Manninen

  Puh. 044 430 3283
  sähköposti  kirsi.manninen@savas.fi
Innovaatiot
Innovaatiot

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×