chillaillaan

Chillaillaan

 • Chillaillaan

  Chillaillaan-hankkeen tehtävänä on itsenäisesti asuvien, erityistä tukea tarvitsevien nuorten, saaminen mukaan vapaa-ajan toimintaan sekä harrastusten pariin. Hankkeen myötä Mikkeliin perustetaan nuorille sekä nuorille aikuisille (15-34-vuotiaille) suunnattu matalan kynnyksen klubitalo sekä sähköinen harrastepankki. Hankkeessa on laaja-alainen yhteistyöverkosto, verkostolle järjestetään koulutusta ja opastusta erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjauksessa.

  Mihin hankkeen toiminnalla pyritään?

  Hankkeen toiminnalla pyritään ehkäisemään nuorten yksinäisyyttä sekä syrjäytymistä. Hankkeen tarkoituksena on nuorten sosiaalisten valmiuksien kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen. Hankkeen avulla pyritään tavoittamaan niitä nuoria, joita muut palvelut eivät saavuta.
  Osallisuuden vahvistaminen: kohderyhmänä olevat nuoret ja nuoret aikuiset ovat mukana klubitalon sekä harrastepankin suunnittelussa, toteutuksessa ja toiminnan arvioinnissa. Hanke aktivoi mukaan toimintaan myös nuorten verkostoja ja yhteistyötahoja. Klubitalon toiminta sekä harrastepankki toteutetaan vastaamaan kohderyhmän tarpeita ja toiveita.
  Sosiaalisten valmiuksien kehittäminen: klubitoiminnan kautta nuoria tuetaan, ohjataan ja rohkaistaan sosiaaliseen kanssa käymiseen. Nuoria integroidaan erilaisiin harrastusryhmiin. Klubitalotoiminnan kautta käynnistyy vertaistuki- ja kaveritoiminta.

        Chillaillaan-hankkeen toimintaa tukee STM Veikkauksen tuotoilla

  Tutustu tarkemmin hankkeeseen:

  Lue lisää...


Takaisin edelliselle sivulle

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×