Toimintaa lapsille ja perheille
Kehittämistoiminta

‹ Takaisin edelliselle sivulle

 • Perheentalon viikko-ohjelma

  Perheentalon viikko-ohjelma

  Kuopion Perheentalon viikko-ohjelmassa huomioidaan monipuolisesti erilaiset perheet ja heidän tarpeet. Viikoittaisessa ohjelmassa on avointa leikkitoimintaa, ohjattuja tuokioita, ilta-aukioloa ja erilaisten teemojen ympärille rakennettua ohjelmaa. Toiminnassa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet mm. ohjatujen tuokioiden teemat ovat heidän tarpeistaan nousseita, toiminnassa käytetään kuvia ja tukiviittomia ja liikunnallisessa toiminnassa huomioidaan esteettömyys. Perheentalon toiminnassa on onnistuttu huomioimaan erilaisten perheiden tarpeet, mutta silti suuntaamaan toiminta kaikille perheille.

  Viikko-ohjelma laaditaan viikoittain selkeälle pohjalle, jossa eri viikonpäivillä on omat värit ja toiminnasta kerrotaan sekä tekstillä, että kuvilla. Voit tulostaa valmiin viikko-ohjelmapohjan Tuokio-oppaasta. Oppaassa on myös ohjeita viikoittaisten tuokioiden järjestämiseen. Liikuntaoppaasta löydät esteettömiä liikuntatuokio ideoita ja valmiit ohjeet niiden toteuttamiseen. Liikuntaoppaan ovat toteuttaneet opinnäytetyönä yhteisöpedagogi-opiskelijat Ritva Lehtovaara ja Kristiina Johansson. Sadut -videot toteuttivat Humanistisen Ammattikorkeakoulun opiskelijat Emmi-Reeta Nisula ja Silja Soittila opinnäytetyönään. Opiskelijat kirjoittivat ja viittoivat videoille kolme lasten eläinaiheista satua. Videoita voi hyödyntää sellaisenaan satutuokioilla  ja videoiden satuihin löytyy tekstit erillisestä tiedostosta.

  Satujen tekstit Liikuntaopas Tuokio-opas

  Hirvi-Herbertti-video:

  Katso video

  Tuuteli-toukka-video:

  Katso video

  Siili, joka tahtoi halata-video:

  Katso video

 • erityislapsiperheiden lauantai

  Erityislapsiperheiden lauantai

  Erityislapsiperheiden lauantai on Valpas-hankkeen (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön koordinoima hanke, jossa vammaisperheyhdistys Jaatinen ry toimi yhteistyökumppanina) ja Perheentalojen yhteistyössä kehittämä konsepti, jonka tärkein tehtävä on saattaa yhteen paikalliset vammaisperheet sekä muut toimijat ja ammattilaiset, jotka työskentelevät perheiden kanssa. Näin päästään jakamaan vertaistukea ja tärkeää tietoa vammaisperheitä koskevista asioista.

  Erityislapsiperheiden lauantait sisältävät asiapitoista ohjelmaa vanhemmille, toimintaa lapsille sekä vapaamuotoista iltaohjelmaa ja yhdessäoloa vanhemmille.

  Erityislapsiperheiden lauantai ei tunne paikkakunta- tai diagnoosirajoja, joten tapahtumat on suunnattu kaikille erityislapsiperheille. Erityislapsiperheiden lauantaita voidaan järjestää Perheentaloissa tai missä tahansa muissa mahdollisimman esteettömissä tiloissa.

  Erityislapsiperheiden lauantai on kevyt konsepti järjestää. Tavoitteena on, että mukana tapahtuman järjestämisessä on mahdollisimman monta paikallista toimijaa. Lisäksi valtakunnalliset järjestöt voivat halutessaan tarjota tukea tapahtuman järjestämiseen.


  Esimerkki erityislapsiperheiden lauantain ohjelmasta:

  Klo 10.00-10.30    Aamukahvit ja koko perheen yhteinen aloitus

  Klo 10.30-11.30    Asiapitoista ohjelmaa vanhemmille / lapsille ohjattua toimintaa

  Klo 11.30-12.30    Lounastauko

  Klo 12.30-14.00    Asiapitoinen ohjelma jatkuu

  klo 14:00-14:30    Kahvit, yhteinen lopetus ja palaute

  Päivä on osallistujille maksuton. Lounas suunnitellaan järjestäjien mukaan joko maksuttomana tai pienellä omakustannuksella. Päivän teeman mukaan suunnitellaan sisältö; luentoa, toiminnallisia hetkiä yms. Teemavaihtoehtoja; hyvän elämän palapeli, kuvakorttipaja, sisaruuden tukeminen, satuhieronta, musiikki kasvun tukena yms. Päivän ohjelman voi suunnitella vapaasti perheiden tarpeiden mukaan. Päivän asiapitoisesta ohjelmasta vastaa esimerkiksi järjestäjätahojen asiantuntijat tai paikalliset asiantuntijat.

  Illaksi tarjotaan vanhemmille mahdollisuus viettää yhdessä aikaa esimerkiksi keilauksen ja ravintolaruokailun parissa. Ilta on vanhemmille omakustanteinen vapaamuotoinen hetki.

  Lastu- hanke tukee Erityislapsiperheiden lauantaiden juurtumista Iisalmen, Siilinjärven, Kuopion ja Varkauden Perheentaloille vuoden 2019 ajan.

  Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry tarjoaa tukea erityslapsiperheiden lauantain suunnitteluun ja toteuttamiseen Hyvän elämän palapeli -työpajan. Hyvän elämän palapelistä löytyy lisää tietoa sivulta: www.jaatinen.info/tieto-tuki-vaikuttaminen/vaikuttamistyo/palvelusuunnittelu/ Lisätietoa Erityislapsiperheiden lauantaista: https://www.jaatinen.info/tieto-tuki-vaikuttaminen/erityislapsiperheiden-lauantai/

 • Lasten tunnetaitojen harjoittelu

  Lasten tunnetaitojen harjoittelu

  ”Rossi hymyä Viimalle näyttää, hän on oppinut miten sitä käyttää.
  Viima hymystä ilahtuu, kohta nauraa kumpikin suu.
  Yhdessä kaverukset päättävät jatkaa, hyvin alkanutta iloista matkaa.”

  Tunteet ohjaavat kaikkea tekemistämme ja ovat mukana jokapäiväisessä elämässämme. Leikin ja yhdessä toimimisen kautta lasten kanssa voi harjoitella jo pienenä tunteiden nimeämistä, tunnistamista, ilmaisua & säätelyä. Lapsi oppii tunnetaitoja havainnoimalla toisia lapsia ja aikuisia, mallioppimalla sekä aikuisten sanoittamisen kautta. Ideoita lasten tunnetaitojen harjoittamiseen löytyy Viitottu rakkaus-sivustolta.

  Tunnetaitojen harjoittelulla on vaikutus vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Mitä paremmin olemme tietoisia jo lapsena omista tunteista, mistä ne syntyvät yms. sitä sujuvammin toimimme toisten ihmisten kanssa arjen kohtaamisissa. Omien tunteiden tarkastelu, tiedostaminen ja tunnistaminen on hyödyllistä myös vanhemmille. Voit lukea lisää Hyvinvoiva perhe-sivustolta, ja tehdä esimerkiksi tunteiden tiedostamiseen liittyvän harjoituksen

  Tutustu Rossi ja Viima- tunnetaito-oppaaseen alta. Oppaasta löytyy luovia ja toiminnallisia menetelmiä alle kouluikäisten lasten tunnetaitojen harjoittelemiseen. Menetelmät ovat helppoja soveltaa eri ikäisten lasten kanssa ja niihin on selkeät visuaaliset ohjeet. Opasta voivat hyödyntää niin vanhemmat kuin ammattilaisetkin. Oppaan laativat Humanistisen Ammattikorkeakoulun opiskelijat Iida Litmanen ja Veera Antinaho opinnäytetyönään.

  Tunnekuvat Tunnetaito-opas

 • Lasten terveysohjaus

  Lasten terveysohjaus

  Kuopion Perheentalolla toteutetaan säännöllisesti Nalle Neuvola toimintaa. Nalle Neuvola sisältää ohjausta erilaisten leikkien, yhteisen toiminnan ja selkeän viestinnän kautta. Lapset saavat hauskan leikkituokion kautta tietoa ja toimintamalleja terveellisistä elämäntavoista ja terveysohjausta. Toiminnan kautta myös vanhemmat saavat tietoa kotiin vietäväksi ja hyödynnettäväksi.

  Nalle Neuvola on matalan kynnyksen terveysohjausta. Terveysohjaus on osa terveyskasvatusta, jonka kautta pyritään vaikuttamaan lasten ja perheiden terveyteen ja hyvinvointiin. Toiminnan kautta lasten terveystaidot kehittyvät ja he oppivat itse omaa terveyttään edistäviä arjen taitoja ja elämäntapoja. Tutustu lasten ja perheiden terveystaitoihin Neuvokas perhe-sivustolta.

  Voit tutustua alta Perheentalon Nalle Neuvolan oppaaseen ja vuosikelloon.  Oppaasta saat valmiit ohjeet Nalle Neuvolan toteuttamiseen koko vuoden ajalle. Oppaan ovat kirjoittaneet Hannemari Kukkonen, Riina Kukkonen ja Sanna Laukkanen. Vuosikello on juliste Neuvolan sisällöstä. Lasten Suunhoidon oppaasta löytyy selkeät kuvalliset ohjeet suunhoitoon alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Suunhoidon oppaan ovat laatineet Linnea Komulainen ja Niina Vartiainen. Suunhoidon ja Nalle Neuvolan oppaat valmistuvat Savonia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetöinä.

  Vuosikello Nalleneuvola-opas Suunhoidon opas

Kategoriat:

 • Saavutettavuus

  Saavutettavuus

  Vinkkejä kaikille perheille saavutettavan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

  Lue lisää...

 • Toimintaa lapsille ja perheille

  Toimintaa lapsille ja perheille

  Ohjeita ja materiaalia lapsille ja perheille suunnatun toiminnan järjestämiseen.

  Lue lisää...

 • Perheiden osallisuus

  Perheiden osallisuus

  Tietoa, työkaluja ja kuvamateriaalia lasten ja perheiden osallisuuden tukemiseen.

  Lue lisää...

 • Rauhallinen huone

  Rauhallinen tila

  Ohjeita, ideoita ja vinkkejä rauhallisen tilan rakentamiseen ja käyttämiseen.

  Lue lisää...

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×