Video
Päivätoiminta
Päivätoiminta

Luovaa ja elämänmakuista päivätoimintaa!
Monipuolisen ja virikkeellisen päivätoimintamme tavoitteena on tukea itsenäisessä elämässä selviytymistä.

Päivätoiminnan avulla vahvistetaan niitä taitoja, joita kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista sekä edistetään sosiaalista vuorovaikutusta ja osallisuutta yhteiskunnassa.
Savas-Säätiön päivätoiminnassa asukkaat mm. harrastavat, ulkoilevat ja käyvät töissä.

Toimintakeskukset
Päivätoiminta
Toimintakeskus TyöpaikkanaVideo
 • Toimintakeskukset

  Toimintakeskuksen ohjattu päivätoiminta tukee
  asiakkaan asumista ja vapaa-aikaa.

  Savas-Säätiön palvelukodeissa ja muualla asuville henkilöille suunnattua päivätoimintaa toteutetaan toimintakeskuksissa. Päivittäiseen toimintaan kuuluu erilaisia toimintatuokioita, esim. musiikkia, ulkoilua, askartelua, kodinhoidon taitojen harjoittelua ja tietokoneen käyttöä.

  Toimintakeskusten pienet päivätoimintaryhmät mahdollistavat jokaisen asiakkaan yksilöllisten kuntoutustarpeiden, toiveiden, tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden huomioimisen toiminnassa. Asiakkaan toimintakyky arvioidaan ja hänelle laaditaan yksilöllinen toimintasuunnitelma. Yksilöllisen ohjaamisen kautta etsitään asiakaskohtaisia toimintamalleja.

  Toimintakeskuksesta käydään ohjaajan tukemana töissä erilaisilla työpaikoilla, esim. kaupoissa hyllyjen täyttäjänä tai pullopalautusten järjestelijänä. Toimintakeskuksissa tehdään alihankintatöitä, esim. pakkauspapereiden järjestelyä. Toimintakeskus voi järjestää avotyötoimintaa, jossa avotyöntekijä työskentelee työpaikan muiden työntekijöiden tukemana esim. kaupassa tai päiväkodissa.

   Lataa esite

Toimintakeskukset kartalla
Iisalmi
Kuopio
Mikkeli
Pieksämäki
Map
Autismikuntoutus
Päivätoiminta
 • Autismikuntoutus

  Laadukas autismikuntoutus asiakkaan arjen tukena -
  Autismikuntoutustyötämme ohjaavia arvoja ovat asiakkaan kunnioitus, yksilöllisyys, avoimuus ja luotettavuus, tasa-arvoisuus ja yhteisöllisyys.

  Toiminnan eettisiä periaatteita ovat asiakkaan oikeus itsensä ilmaisuun, osallisuus, ihmisarvon kunnioitus ja itsemääräämisoikeus. Kuntoutus toteutetaan yksilöllisesti ja suunnitelmallisesti. Asiakkaan kanssa laaditaan Minun elämäni suunnitelma (Messi), jossa huomioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Kuntoutuksen suunnittelun apuna ovat erilaiset toimintakykyarvioinnit sekä Messi-työvälineet. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden erityispiirteet ja -tarpeet sekä voimavarat. Asiakkaiden elämänhallintaa tuetaan strukturoimalla, visualisoimalla, kommunikaatio- ja  vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisella sekä erilaisten aistiharjoitusten avulla.

  Lisätietoja Minun elämäni suunnitelmasta (MESSI) löytyy materiaalipankista.

   Lataa esite

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×