Autismikuntoutus

Autismikuntoutus

Laadukas autismikuntoutus asiakkaan arjen tukena -
Autismikuntoutustyötämme ohjaavia arvoja ovat asiakkaan kunnioitus, yksilöllisyys, avoimuus ja luotettavuus, tasa-arvoisuus ja yhteisöllisyys.

Toiminnan eettisiä periaatteita ovat asiakkaan oikeus itsensä ilmaisuun, osallisuus, ihmisarvon kunnioitus ja itsemääräämisoikeus. Kuntoutus toteutetaan yksilöllisesti ja suunnitelmallisesti. Asiakkaan kanssa laaditaan Minun elämäni suunnitelma (Messi), jossa huomioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Kuntoutuksen suunnittelun apuna ovat erilaiset toimintakykyarvioinnit sekä Messi-työvälineet. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden erityispiirteet ja -tarpeet sekä voimavarat. Asiakkaiden elämänhallintaa tuetaan strukturoimalla, visualisoimalla, kommunikaatio- ja  vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisella sekä erilaisten aistiharjoitusten avulla.

Lisätietoja Minun elämäni suunnitelmasta (MESSI) löytyy materiaalipankista.

 Lataa esite

Takaisin edelliselle sivulle

Kuvagalleria

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×