Säätiö

Asiakkaiden yksilölliset tarpeet ohjaavat toimintaamme. Tuemme asiakkaita täysivaltaiseen ja arvokkaaseen elämään. Korostamme ihmisen omien voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntämistä ja vastuuta omasta elämästään.

Savas perustettiin vuonna 1989.
Savas-Säätiön tehtävänä on edistää tukea tarvitsevien ihmisten, ensisijaisesti kehitysvammaisten henkilöiden asumis- ja päivätoimintaolojen kehittymistä Savossa. Savas rakennuttaa tai hankkii käyttöönsä asuntoja ja muita toimintatiloja, tuottaa asumista ja henkilöiden muuta selviytymistä tukevia sosiaalipalveluja sekä harjoittaa palvelutoimintaansa tukevaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa.

Savas-arvot ovat:  Ihminen edellä - Avoimuus - Osallisuus
Savas kehittää palveluja asiakkaan tarpeet ja mahdollisuudet edellä.

Palveluasuminen ja päivätoiminta muodostavat säätiön palvelutoiminnan keskeisen sisällön.
Savaksella on 18 palvelukotiyksikköä (näistä 15 palvelukotia tarjoaa ympärivuorokautisesti valvottua palveluasumista) ja kuusi toimintakeskusta sekä noin 100 tukiasuntoa Savon alueella.

Säätiön yhteistyöverkosto ympäröivään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkostoon on laaja.
Savas osallistuu aktiivisesti kehitysvammahuollon rakennemuutosta ja palvelujen hankintakäytäntöjä koskevaan valtakunnalliseen ja alueelliseen keskusteluun kehitysvammaisten henkilöiden laadukkaan asumisen edistämiseksi.

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×