Chillaillaan

Chillaillaan

Chillaillaan-hankkeen (v. 2018-2020) tehtävänä oli itsenäisesti asuvien, erityistä tukea tarvitsevien nuorten, saaminen mukaan vapaa-ajan toimintaan sekä harrastusten pariin. Hankkeen myötä Mikkeliin perustettiin nuorille sekä nuorille aikuisille (15-34-vuotiaille) suunnattu matalan kynnyksen klubitalo sekä sähköinen harrastepankki. Hankkeessa oli laaja-alainen yhteistyöverkosto, verkostolle järjestettiin koulutusta ja opastusta erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjauksessa.

Hankkeen toiminnalla pyrittiin ehkäisemään nuorten yksinäisyyttä sekä syrjäytymistä. Hankkeen tarkoituksena oli nuorten sosiaalisten valmiuksien kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen. Hankkeen avulla pyrittiin tavoittamaan niitä nuoria, joita muut palvelut eivät saavuta.

Takaisin edelliselle sivulle

Kuvagalleria

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×